Droppa Szilvi rendeloo 65 5 1

Felnőttkor

Első interjú

(Balázs Ambrus, Droppa Szilvia, Kléger-Sipos Ágnes, Schmelowszky-Forgách Anna, Vancsura Petra)

IMG 6036

Az „első interjú” a pszichológussal való első néhány (1-3) találkozást jelenti. Ezen ismerkedő ülés(ek) alatt a páciens és a terapeuta közösen deríti fel a beszélgetés folyamán megjelenő problémát és törekszik meghatározni a terápiás célt. Az első interjú szabad beszélgetés, amelynek során benyomást szerzünk egymásról, a terápiás helyzetről, a közös munkáról, és eldöntjük, indítsunk-e terápiát. Ha igen, akkor pszichoterápiás szerződést kötünk, amely egy szóbeli megállapodás a terápia céljáról, kereteiről (találkozások gyakorisága, időpontja), szabályairól (lemondási feltételek), módszereiről. Magától értetődik, hogy a pszichológust, pszichoterapeutát titoktartás köti az első interjútól kezdve az egész terápia során, és azt követően is. A pszichológiai állapotfelmérés olykor további vizsgálatokat (pszichiátriai, orvosi kivizsgálás) és pszichológiai, neuropszichológiai tesztek felvételét is szükségessé teheti.

Konzultáció

(Balázs Ambrus, Droppa Szilvia, Kléger-Sipos Ágnes, Schmelowszky-Forgách Anna, Vancsura Petra)

A pszichológiai tanácsadás rövid, néhány alkalomból álló, pszichológus által vezetett segítő beszélgetést jelent, mely a kliens egy aktuális dilemmájára, élethelyzeti problémájára korlátozódik. Az ülések során a probléma/dilemma több oldalról való megvizsgálásában, a kliens saját megoldásának előmozdításában, döntésének meghozatalában segíthet a pszichológus.  Segítségkérőként akkor érdemes ezt igénybe venni, ha egy konkrét, életére nézve fontos döntésben történt az elakadás, amelyből egyedül nehéz kimozdulni.

Szupportív (támogató) terápia

(Balázs Ambrus, Droppa Szilvia, Kléger-Sipos Ágnes, Schmelowszky-Forgách Anna, Vancsura Petra)

Olyan beszélgetős, gyógyító-fejlesztő eljárás, amelynek célja a tünetek enyhítése, az önértékelés és az alkalmazkodási készségek fejlesztése, a tudattalan indítékok feltárása nélkül. A terápiás forma azoknak ajánlható, akik gyorsabb tünetenyhülést keresnek, vagy súlyos alkalmazkodási nehézségekkel, küzdenek. Az ülések heti rendszerességgel zajlanak, a terápia hosszát előre nem határozzuk meg. Rövid dinamikus pszichoterápia

Rövid dinamikus pszichoterápia

(Balázs Ambrus, Droppa Szilvia, Kléger-Sipos Ágnes, Schmelowszky-Forgách Anna)

Minimum húsz, maximum 30 alkalmas beszélgetős időhatáros terápiás forma, amelynél a találkozások számát és a terápia befejező időpontját – az első interjút követően -, a terápiás szerződésben közösen alakítjuk ki. A rövid dinamikus terápia célja, hogy a tünetek, panaszok, kapcsolati nehézségek hátterében álló tudattalan belső konfliktusokat feltárja és megoldja. A terápia heti egy-két ülésben zajlik. A terapeuta kompetenciája, hogy a módszert a páciens problematikájára nézve ajánlhatónak látja-e, ugyanis ez a terápiás forma fokozott énerőt, motivációt és problémára való nyitottságot igényel a páciens részéről, egy szoros időhatár nyomásán belül.

Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia

(Balázs Ambrus, Droppa Szilvia, Kléger-Sipos Ágnes, Schmelowszky-Forgách Anna)

A pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, nem időhatáros terápiás forma, amelyben lényeges szerepet kap az egyén problémáinak mélyebb átdolgozása (a tudattalan folyamatok hosszabb feltárása). Ez a hosszúterápiás módszer a személyiség működésének részleges átalakulását, fejlődését eredményezheti. Azon esetekben javasolható, ahol a jelentkező képes hosszabbtávú elköteleződésre, mélyebb önismereti céllal. Az ülések legalább heti egy-két alkalommal zajlanak, ülő helyzetben.

Pszichoanalízis

(Droppa Szilvia, Kléger-Sipos Ágnes, Schmelowszky-Forgách Anna)

IMG 6033 r c l

A személyiség egészét átszövő nehézségek, megakadások feltárását és feloldását segítő, nem időhatáros terápiás forma. Az alapos mélylélektani átdolgozást a nagyobb ülésgyakoriság (3-5) és a szabadasszociációt serkentő fekvő helyzet segíti elő. A személyiségen belül működő – többnyire tudattalan – dinamikus erők átsrukturálásán keresztül hat, aminek eredménye az életminőség tartós javulása, a nagyobb belső szabadság és rugalmasság elérése. Javasolt azoknak, akik elkötelezettek a hosszabb, alapos önismereti munkára.

Párterápia

(Kléger-Sipos Ágnes)

Párkapcsolati nehézségek esetén, mindkét fél részvételével zajló pszichoterápiás forma, amelyben rendszerint a terapeuták is párban dolgoznak. Az ülések heti-, kétheti, vagy havi- rendszerességűek. Egy ülés időkerete hatvan, vagy kilencven perc. Alkalmas kapcsolati elakadások, vagy szülőpárok esetén családi, gyermeknevelési problémák feltérképezésére, rendezésére is.

Családterápia

(Kléger-Sipos Ágnes)

Általában az egész család részt vesz a terápiás üléseken. A probléma kialakulásában a család minden tagjának szerepe van, így annak megoldása is gyakran csak közösen lehetséges. Javasolható önálló módszerként, vagy egyéb pszichoterápiás módszerek kiegészítőjeként azokban az esetekben, ahol a családtag (az esetek többségében gyermek, serdülő) szomatikus-, vagy viselkedés problémája összefügghet családi konfliktusokkal. Emellett minden olyan jelentősebb családi krízis, dekompenzálódás, veszteséghelyzet esetén, amelyhez a család csak feszültségek mellett képes alkalmazkodni.

Távterápia

(Balázs Ambrus, Droppa Szilvia, Kléger-Sipos Ágnes, Schmelowszky-Forgách Anna, Vancsura Petra)

120595389 3472088052868406 5176827215900679483 n

A távterápia általában Skype vagy Zoom programon keresztül zajló terápiás forma, melyet abban az esetben használunk, ha a földrajzi távolság vagy jelen esetben a vírushelyzet általi akadályoztatottság ezt szükségessé teszi. Szükséges hozzá a megfelelő technikai felszereltség (webkamerával és mikrofonnal rendelkező számítógép, internet kapcsolat), illetve az, hogy a páciens saját közegében képes legyen megteremteni a terápiás tér zavartalanságát. Azt tartjuk optimálisnak, ha az első interjú, illetve a terápia indító szakasza személyesen történik, és ekkor átbeszélhetővé válnak a távterápiával járó előnyök és hátrányok. A későbbiek során is hasznosnak tartjuk a rendszeres időközönként történő személyes találkozásokat.