tapeta 5x1 1

Szupervízió

Pszichológus kollégák számára lehetőséget biztosítunk egyéni szupervízióra saját eseteikhez, valamint igény szerint csoportos esetmegbeszélésre is. Társszakmákban, saját személyiségükkel dolgozó szakemberek számára segítséget nyújtunk hivatásszemélyiségük fejlesztéséhez.

Az analitikus szemléletű szupervízió célja sokrétű lehet:

IMG 6102
  • a személyiség alakítása, fejlődése, a szakmai biztonság megteremtése
  • az elméleti tudás és tapasztalatszerzés integrációja
  • az önreflektív képesség elősegítése, vakfoltok megtalálása
  • az áttétel kezelése és a viszontáttétel felismerése és hasznosítása
  • kapcsolatba kerülés a szakember saját belső lélektani folyamataival, azzal a céllal, hogy így képessé váljon befogadni a páciens által hozott tudatos és tudattalan (rejtett) élményanyagot

Szupervíziót vállalnak: